تضمین بهترین قیمت

سبد خرید من
مبلغ کل : پرداخت سبد خرید

دسته بندی خبرها

توصیه هایی برای استفاده از کولرگازی

چهار شنبه 11 شهریور 1394 1193 بازدید کننده گروه دسته 1


توصیه هایی برای استفاده از کولرگازی

 
یکی از بزرگترین عوامل گرم شدن اتاق ها ، تابش خورشید و آفتاب است که این امر حتی در روزهای ابری نیز قابل توجه است. گرما به سرعت از راه شیشه ها و پنجره ها و به آهستگی از طریق دیوارهای خارجی و سقف به اتاق وارد می شوند. می توان با استفاده از وسائل و یک سری تمهیدات از میزان گرمای ناشی از آفتاب کاست . از جمله این موارد عبارتند از :   پرده کرکره داخلی ، سایبان یا کرکره ی بیرونی ، شیشه های آینه ای و سطوح منعکس کننده و عایق کاری سقف و دیوارهای خارجی.با استفاده و عمل به توصیه های زیر می توانید بهترین استفاده را از کولر گازی خود ببرید:
 

 


برچسب ها
،
توصیه هایی برای استفاده از کولرگازیدمابان9/2/2015 یکی از بزرگترین عوامل گرم شدن اتاق ها ، تابش خورشید و آفتاب است که این امر حتی در روزهای ابری ...  یکی از بزرگترین عوامل گرم شدن اتاق ها ، تابش خورشید و آفتاب است که این امر حتی در روزهای ابری نیز قابل توجه است. گرما به سرعت از راه شیشه ها و پنجره ها و به آهستگی از طریق دیوارهای خارجی و سقف به اتاق وارد می شوند. می توان با استفاده از وسائل و یک سری تمهیدات از میزان گرمای ناشی از آفتاب کاست . از جمله این موارد عبارتند از :   پرده کرکره داخلی ، سایبان یا کرکره ی بیرونی ، شیشه های آینه ای و سطوح منعکس کننده و عایق کاری سقف و دیوارهای خارجی.با استفاده و عمل به توصیه های زیر می توانید بهترین استفاده را از کولر گازی خود ببرید:  5.0